Ordinantie s'conijncx ons gheduchts Heeren, daerby alle officieren bevolen is dat zy binnen de limiten van huere officie ende jurisdictie, toezicht nemen ende doen vertrecken alle vremde ende uutlanders aldaer wesende ofte dier alsnoch zouden moghen commen, niet om tstic vander coopmanschap ofte om ander huere warachtighe wettighe zaken ende affairen, up peine etc.

DSpace/Manakin Repository