Ordinantien ende statuten dye de Keyserlijcke Maiesteyt in zijnder teghenwoordicheyt op den vii. dach Octobris int Jaer M.CCC.xxxi heeft doen lesen ende verclaren den Staten van sinen landen van herwaerts over en de de welcke aldaer uutgeroepen ende gepub

DSpace/Manakin Repository