Ordonnantie van de Vroedtschap der stadt Utrecht op het schoon-houden van straten, merckten, kerck-hoven, bruggen, werven, wedden ende andere publiecke plaetsen, mitsgaders het reynigen van geuten ende heulen, etc. metten dependentien van dien : gepubliceert van den Stadt-Huyse t'Utrecht den XVII. Junii 1639 ende gerenoveert met eenige veranderinge op den 19. November anno 1674

DSpace/Manakin Repository