Ordonnantie vande Vroedtschap der stadt Utrecht op 't apothekers-gildt binnen deselve stadt, als oock op de medicamenten, die sy-luyden in hare winckels moeten hebben, mitsgaders het praepareren, vermengen ende uyt-leveren van dien : gepubliceert den XXIIIen Julii 1655

DSpace/Manakin Repository