Antwoorde op de valsche beschuldiginghen door een zeker ghesworen vijandt der Ghereformeerde Religie, onder den titel ofte name van de Justificatie van Leiden, eertijts teghens de ghemeene Kercken ende Predicanten voortghebracht, ende nu door eenighe Wederdooperen van nieus in druc uitghegeven : midtsgaders de verantwoordinghe van den dienaer, ouderlinghen ende diaconen der Kercke tot Leyden, naer het uit-gheven van de Justificatie ghestelt, ende nu door de vernieuwinghe van de zelve int licht ghegheven

DSpace/Manakin Repository