Eenighe secreete onderwijsinge des konings van Spangien, aen sijnen lieven soon Philippus den III. desen teghenwoordighen koningh, vervatende hoe hy hem sal reguleren na sijns vaders doot, int regeeren van sijne coningrijcken : mitsgaders, sijn sieckte, doot ende overleveringhe zijn rijcks, oock eenighe vermaninghen aen synen sone Don Philippo de III, en sijne dochter de Infante voor sijn over lijden, als oock den staet van sijnder begravenisse

DSpace/Manakin Repository