Placcaet van mijn heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden : inhoudende verbodt, van niet moghen varen, opte havenen van Grevelinghen, Duynkercke, Nieupoort, Sluys ende andere, buyten s'Duyns van Vlaenderen gheleghen...

DSpace/Manakin Repository