Octroyen ende ordonnantien beroerende de dijckagien ende landen vande Zijpe, soo van jare vijfthien-hondert een-en-tsestigh, ende een-en-tseventigh, den ingelanden van de Zype verleent by den coninck van Spangien : als van den jare vijfthien hondert ses en tnegentigh den selven ingelanden by de heeren Staten van Holandt en West-Vrieslandt geaccordeert ...

DSpace/Manakin Repository