Ordre waer nae alle goude ende silvere penninghen voortaen in de provintie van Zeelandt, steden ende plaetsen daer aen palende, wesende onder tghebiet vanden gheunieerden provintien, sullen worden ontfanghen ende uutghegheven, op de pene inden placcate begrepen

DSpace/Manakin Repository