Placaet van de heeren Staten vanden Lande van Utrecht, jegens verscheyden abusen, inconvenienten ende quade feyten, daer by die huyslieden ende anderen onder pretext van beterschap, uut moetwillicheyt ofte andersins, haren gront-heeren ofte andere personen in ofte aen haren landen, huysen, gewas, have, plantagien ende goederen beschadighen

DSpace/Manakin Repository