Resolutie ende besluyt vande Heeren Staten Slants van Hollant, opte provisionele vergaderinge vande Hooft-innegelanden van Rijnlandt, mitgaders tbesoinge vande zelve, tot beslechtinge vande oneensheyden uytstaende tusschen de Burgemeesteren ende Regierders der stadt Leyden ter eenre, ende Dijcgrave ende Heemraden ter andere zijden, mitte resolutie vande Heeren Staten daer op gevolcht

DSpace/Manakin Repository