Pedakiou Dioskoridou Anazarbeos, : Biblia E'. Peri hules iastrikes : Biblion A'. Tou autou, peri deleterion pharmakon, kai ton auton prophulakes. Biblion A'. Tou auton, peri iokolon, eu ho kai peri lussontos kunos : Biblion A'. Tou autou, peri semeioseos tou hupo iobolon dedegmenon. Biblion A' : Tou autou, peri therapeias tou hupo iobolon dedegmenon

DSpace/Manakin Repository