Algemeene kaart van Nederlandsch Oostindië, met hoogstdeszelfs toestemming opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, volgens echte bescheiden, grootendeels in handschrift berustende bij de archieven van het Koloniaal Bestuur te 's Gravenhage en te Batavia, mitsgaders uit mededeelingen van geleerden, beambten, zee- en landofficieren in Nederlandsch Indië

DSpace/Manakin Repository