De beschriivinge van den gheschiedenissen inder religien saken toeghedragen in den Nederlanden. : Deerste boeck, begriipende den staet, voortganck ende gelegenthedē der Religien soo die aldaer sedert den Jaere, 1500. gebeurt zijn, en̄ besondere sedert dat Coninc Philips de tweede daer geregeert heeft mitsgaders hoe dat na vele swaricheden de veranderinghe inder Religien indē Jare, 1566. is toeghecomen ende eyntelijck bij der Ouerheyt gedoocht ende toegelatē, met een treeder verhael van tgenen binnen den selven Jaere inden Nederlanden toeghecomen is.

DSpace/Manakin Repository