Bellerophon of lust tot wysheyt : door sinne-beelden leerlijck vertoont : waer by gevoegt zijn De vrolijcke stemmen of stichtige en vermaeckelijcke liedekens en dichten, genomen uyt de geoorloofde vrolickheyd, tot opweckinge der goede zeken [sic] : waer by noch konnen gebonden werden, het tweede deel Urania of hemel-sang, als mede het derde deel, Gesang der zeden, van den selfden autheur

DSpace/Manakin Repository