Request a copy of the document

DSpace/Manakin Repository

Request a copy of the document

Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Een op de Wob gebaseerd verzoek om openbaarmaking van een concept planMER hoeft niet te worden gehonoreerd als de informatie van feitelijke aard is verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. Daaraan doet niet af dat het concept planMER milieuinformatie bevat omdat dergelijke informatie is aan te treffen in het openbaar gemaakte definitieve MER

  1. This email address is used for sending the document.
  2. Files