Bellerophon, of lust tot wysheyt : door sinne-beelden leerlijck vertoont : waer by gevoeght zijn De vrolijcke stemmen of stichtige en vermaecklijcke liedekens en dichten, genomen uyt de geoorlofde vrolickheyd, tot opweckinge der goede zeden : waer by noch konnen gebonden werden, het tweede deel Urania of hemel-sang, als mede het derde deel, Gesang der zeden, van den selfden auteur

DSpace/Manakin Repository