De psalmen des propheeten Davids, in 't Hebreeuz genaamd het lof-bouk : bij den propheet verdeeld in vijf bouken : nu naar den oorspronkelicken text van woorde te woorde vertaald, ende in Nederduijtzen rijme gesteld op de gewoonelicke wijsen, gelijk men die in de gereformeerde kerken singt : hier sijn bij gevougd de gewoonelicke lofsangen, mitsgaders noch de CLI psalm, die gevonden word inde Griekze Bijbels

DSpace/Manakin Repository