Hedendaagsche historie van, en reis-boek door Italien : vervattende eene naauwkeurige beschryving van den tegenwoordigen staat, zoo van het land zelve, deszelfs zeeden en gebruiken, regerings-wyze, handel, huishoudelyk weezen, oudheden, enz. als byzonder der nutte konsten en weetenschappen

DSpace/Manakin Repository