Journael, of dagelijcksch verhael van de handel der Franschen in de steden van Uytrecht en Woerden, sedert hun koomst daer binnen, tot aan hun vertrek : daer in hun gruwelijcke wreetheyt en tyrannie, in dese twee plaetsen, gelijck oock in verscheyde anderen gepleegt, seer levendig ten toon gestelt worden : alles uyt de daghteeckeningen, in de voorgedachte plaetsen gedaen, getrocken, en nu door de druck in 't licht gebracht.

DSpace/Manakin Repository