Gedagtenis van Utrechts Akademievreugde, : betoond ter gelegenheit, dat de Doorluchtige Vorst en Heer Willem de Vyfde ... (de verhevene waerdigheden van Erfstadhouder, en Oppergebiedvoerder der Stichtsche Land- en Zee-magt aenvaerdende,) de stad Utrecht, en haere Hooge School met zyne vorstelijke tegenwoordigheit verëerde, op den VIII. IX. X. XI. en XIIden July MDCCLXVI

DSpace/Manakin Repository