De zes eerste, elfde en twaalfde boeken Euclidis, vertonende de voornaamste gronden en eygenschappen der wydberoemde en voortreffelyke meetkonst : waar by gevoegd een toegift, om vierkanten in driehoeken; en een agthoek in een vierkant te beschryven : mitsgaders een aanhang, vervattende de transformatien, additien, substractien, multiplicatien en divisien in figuren

DSpace/Manakin Repository