Boertigh, amoreus en aendachtigh groot lied-boeck van G. A. Brederode, Amsteldammer : verçierd met vele klinckers, oock bruyds-lof en klaeg-dichten ; door-mengeld met sin-rijcke beeltenissen ; alles tot vermaeck en nut der jeughet, sampt allen lievers der rijm-konst

DSpace/Manakin Repository