Kaart van het soogenaamde Nieuwe Gat, of wel het vervolg van de Dortsche Kil, zynde niet alleen voor de kleine, maar ook te gelijk voor de groote scheepvaart der steeden Dordregt, Delft, Rotterdam en Schiedam, die door afneeming der oevers is verwyd, en daar door in het midden tot groot nadeel en gevaar der scheepvaart verondiept : tot verbeetering van het selve zyn daar toe geprojecteert het maaken der kribbens, op deese kaart geteekent met A, B en C, met het verlangen van de oude dammen, en de twee triangels E, waar meede de oevers voor verder afneeming bevreid, het vaarwater regulierder in zyn wydte en beloop gebragt; waar uit dan seekere verbeetering voor de doorvaart te wagten is: behoorende deese kaart tot de gedaane inspectie enz. september 1757

DSpace/Manakin Repository