Kaart van het westelyk Ye tusschen Amsteldam en Spaerndam : met de diepten in het zelve, overëen komende met het Amsterdamsche peil, dat is ten naasten by, met den gewoonen vloed by stil weêr: zynde tevens op deeze kaart met de letters A.B.C.D.E.F.G en H. aangeweezen hoe, door middel van een' ryzen dam, ter hoogte van 6 dm. beneden hetzelve peil, de ongeregelde zeeboezem ter verbetering van het vaarwater zoude kunnen veranderd worden in een geregeld kanaal.

DSpace/Manakin Repository