Vorstelijck gheschenck : dat is een medecynboeck, inhoudende vele gheproefde ende goet ghevonden medecijn-stucken, om alderhande sieckten, krancheden ende veelderley heymelijcke gebreken in des menschen lichaem (so wel jonc als out) te ghenesen ; alles in grooter weerden ende hooge achtbaerheyt ghehouden in den vorstelijcken Huyse van die van Nassouwen, Prince van Orangien ende den Heere van Aenholt, ende in andere heerlijcke huysingen ...

DSpace/Manakin Repository