Het eiland Ameland, voormaals eene heerlijkheid, later de 31e grietenij der provincie Friesland : thans kadastrale gemeenten 1. Ballum 2. Nes, behoorende tot het IIIe kanton (Holwerd) Ie arrondissement (Leeuwarden), opgemaakt in 1854 ...

DSpace/Manakin Repository