Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, de achtste grietenij van Westergoo, benevens het grondgebied van de steden Workum, Hindeloopen en Stavoren : bevattende de kadastrale gemeente Koudum, alsmede die der genoemde steden, IVde kanton (Hindeloopen), IIIde arrondissement (Sneek), April 1851 ...

DSpace/Manakin Repository