Gemeente Barradeel, (voormalige derde grietenij van Westergoo) : benevens het grondgebied der stad Harlingen : kadastrale gemeenten 1. Minnertsga 2. Sexbierum, VIIde kanton (Harlingen), Ie arrondissement (Leeuwarden) 1852 ...

DSpace/Manakin Repository