De verstandige huys-houder, voor-schryvende de alderwijste wetten om profijtelick, gemackelick en vermakelik te leven, so inde stadt als op 't lant : in 't bestieren der hof-steden, lant-huysen, boomgaerden ... als mede de eygenschappen van allerley boomen, aerdt-vruchten, kruyden, bloemen, gewassen en zaden; den aert, eygenschap, voort-teelingh en opvoedingh van allerley vee, wilde en tamme dieren, vogelen en visschen, de jacht, vogel-vangst, visschery, en de bequaemheyt der paerden, genees-middelen voor de wel-vaert van menschen, beesten en boomen

DSpace/Manakin Repository