Ongeluckige voyagie, van't schip Batavia, na Oost-Indien: uyt-gevaren onder de E. François Pelsaert, gebleven op de Abriohos van Frederick Houtman, op de hooghte van 28. en een half graden, by zuyden de Lini Equinoctiael : vervattende 't verongelucken des schips , en de grouwelijcke moorderyen onder 't scheeps-volck, op 't eylandt Bataviaes Kerckhoff; nevens de straffe der handtdadigers in de jaren 1628 en 1629 : hierachter is by-gevoeght eenige discourssen der Oost-Indische zee-vaert, als mede de gantsche gelegenheyt der koopmanschappen die men in Indien doet

DSpace/Manakin Repository