Tooneel der uitmuntende schilders van Europa, en byzonderlyk van Nederland, zedert de vinding' der olieverw' tot Ao. MDCCL : bevattende de merkwaardigste byzonderheeden hunnes leevensloops, en de aanwyzinge hunner beste werken ... verrykt met hunne afbeeldzels in fraaije kunstplaaten

DSpace/Manakin Repository