Generaale vertooning van de zonsverduistering, ofte groote zon-eclips, die wezen zal den 22sten mey, in het jaar 1724. waar van de verduistering by ons te zien zal zyn, op het grootst, ofte midden, ’s avonds ten 6 uuren 36 minuten [...] Meetkundig-vertoog. Verklaaring van de nevenstaande afbeelding; vertoonende hoedanig de verduistering alhier, te Amsterdam zal gezien worden

DSpace/Manakin Repository