De heyr-baene des Cruys, waer-langhs alle soorten van menschen worden ghewesen, ende sekerlijck gheleert, om door de cruycen van alderhande lijden oft teghenspoedt van dese bedroefde tijdelijcke wereldt, ghemackelijck te gheraecken tot de eeuwighe vreught-saligheyt des hemels

DSpace/Manakin Repository