Publicatie. Schout, Borgermeesteren en die van den Gerechte der Stad Utrecht, inhaererende voorgaande publicatien op dit subject gedaan,interdiceeren en verbieden by dezen wel scherpelijk alle ende een yder, jonk ofte oud, eenige nagtegaaltjens, of ander gevogelte in de vryheid deser stad te vangen ... ook na deselve met roers off ander geweer te schieten, ofte te verjagen ... mitsgaders nesjens te stooren, op poene van hondert gulden ... : en op dat niemand desen aangaande eenige ignorantie zoude konnen pretendeeren, zal deese worden gepubliceert, gedrukt, en geaffigeert na behoren

DSpace/Manakin Repository