Serat amratélakaken rékanipoen anjoga, angetèl toewin adamel sindjang sekaran, mawi katerangaken boemboe-boemboenipoen : anggitan saking Soerakarta.

DSpace/Manakin Repository