Eustratiou diakonou ... dialogos hoti ou dei tas theias kai hieras eikonas latreutēkōs proskunein ...

DSpace/Manakin Repository