De laetste vernieuwde urania, of hemel-sangh : zijnde het II. deel van Bellerophon, of lust tot wysheyt : waer in vele historiale en christlijcke gesangen, stichtlijcke liedekens en gedichten uytte Schriften des Ouden en Nieuwen Verbondts, tot opweckinghe des godtsaligen levens, leerlick werden voorgestelt

DSpace/Manakin Repository