Placaat. Wy Stadhouder en Raden in name van die ... heeren Staten des furstendoms Gelre en graafschaps Zutphen doen te weeten: alsoo ons klagten zyn voorgekomen soo over het setten van immen of byen als het brengen of laten liggen van doode paarden, beesten of krengen op of omtrent gemeyne weegen ... Soo is 't, dat wy geordonneert ... hebben ... dat niemand voortaan syne immen of byen te na sal mogen setten aen de gemeene heeren of buurt weegen ... Actum Arnhem den 24. October 1747 ...

DSpace/Manakin Repository