Verzameling van XXIV origineele charters, privilegien en keuren van de provincie van Vlaenderen, van de XIII, XIV, XV en XVIe eeuw, zoo in de archieven van het Land van Waes, als ter griffie van d'Heeren Schepenen, en in de archieven der stad Gend berustende, door 't bevel en op kost van de staeten der zelve provincie gedrukt in de jaeren M.D.CC.LCCVII. en M.D.CC.LCCVIII

DSpace/Manakin Repository