Publicatie. Wy stadhouder en raden in naame van die ... heeren Staaten des furstendoms Gelre en graafschaps Zutphe, doen te weten; also tot onse kennis is gekomen, dat de lyn of paardedryvers komende met haar paarden van beneden uyt den Yssel, haar niet ontsien te ryden tot op 't Schephooft ... en 't selve alsoo verderven; soo is 't dat wy ... ordonneren ... alle lyn of paarde-dryvers ... om sig te wagten van voortaan met haare paarden op 't gemelte Schephooft meer te komen ... Actum t' Arnhem den 5. November 1744

DSpace/Manakin Repository