De Nederlandsche stalmeester, of kort dog grondig onderwys van al hetgeene betrekking heeft tot het kennen, toomen, zadelen, beslaan en onderhouden der paerden; als mede tot de ryd-konst : of manier, hoe de paerden gedresseerd en tot allerlei gebruik afgerigt moeten worden : met bygevoegde aanmerkingen over het paerd-ryden der dames; het wedloopen der Engelschen, en de harddravery der Nederlanders; zoo ook tot de ziektens en gebreken der paerden, en hoe dezelven te helpen en te geneezen zyn ; en ... eene bondige verhandeling over het fokken en aanqueeken van paerden ...

DSpace/Manakin Repository