Huismans handboek, voorgesteld in den Frieschen stalmeester en koeyen-dokter : waar in de onderscheidene rassen der paarden word beschreeven ... : nog eene volkomene beschryving van de ziektens en ongemakken van het rundvee, en de beste middelen om die te helpen en te verbeteren : eindelyk, eene volledige verhandeling van de dolle-hondsziekte, benevens onfeilbaare middelen om die te genezen : tot nut en gebruik van alle landlieden die rundvee en paarden houden, paardekoopers ... zamengesteld

DSpace/Manakin Repository