Handleiding om op eene gemakkelijke wijze, door eenvoudige meting, het gewicht van het rund- of hoornvee, in levenden staat en schoon aan den haak, met de meest mogelijke juistheid te bepalen :ten dienste van den handel, de ambtenaren bij 's Rijks Belastingen bij het doen der verificatiën, slagers, vetweiders, landlieden, veehouders ... : met platen en de noodige tabellen, om, na gedane meting, dadelijk de bruto en netto zwaarte van het beest te zien aangewezen

DSpace/Manakin Repository