Hikayat Piliyas Pog : cariyosipun tiyang totohan sagah angubĕngi donya ing dalĕm 80 dintĕn lami-lamenipun : mawi gambar 53 iji

DSpace/Manakin Repository