Algemeene paardenkennis : eene handleiding voor eigenaars en liefhebbers van paarden, paarden-handelaren, paarden-artsen, officieren der kavallerie en artillerie, enz., enz. : bevattende de natuurlijke historie van het paard; de algemeene kennis der onderscheidene kleuren en rassen; de kennis van den ouderdom ...; de noodige voorzorgen en maatregelen welke, bij den koop en verkoop van paarden, dienen in acht genomen te worden, om zich voor schade te hoeden : benevens eene uitvoerige en naauwkeurige opgave der bedriegerijen en kunstgrepen, welke in den paardenhandel gepleegd worden

DSpace/Manakin Repository