Kramers' Algemeene kunstwoordentolk bevattende de vertaling en verklaring van alle vreemde woorden en zegswijzen, die in geschriften van allerlei aard, in de taal der samenleving in handel, bedrijf, enz. voorkomen, met aanduiding van de uitspraak en den klemtoon dier woorden en nauwkeurige opgave hunner afstamming en vorming

DSpace/Manakin Repository