Epitheta, dat zijn bynamen oft toenamen: een boeck, niet alleenlijck bequaem ende dienstlijck voor alle die de poëten-konste beminnen, maer oock om alle andere Nederduytsche compositien te vercieren : met oock korte uutlegginghe van zommige sware namen e

DSpace/Manakin Repository