Wet van 4 Julij 1850, S. 37, regelende het kiesregt en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, zooals deze wet is gewijzigd bij art. VII der additionele artt. van de Grondwet en bij de wet van 30 Dec. 1887, S. 257

DSpace/Manakin Repository