Architectura moderna ofte Bouwinge van onsen tyt bestaende in verscheyde soorten van gebouwen ... staende soo binnen dese stat Amsteldam als elders alle gedaen by ... Hendrick de Keyser beelthouwer en boumeester der stat Amsterdam en in weesen gebracht by ... Cornelis Danckerts mr. metselaer en boumeester der voorss stadt : met een byvoegsell van eenige wercken en gestichten van verscheyde andere meesters deses tegenwoordigen tyts

DSpace/Manakin Repository